Noste Oy:n asiakastietokannan rekisteriseloste

Henkilölain (539/99) 10§ mukainen rekisteriseloste

Laadittu 12.4.2015

1. Rekisterinpitäjä

Noste Oy
Tekniikantie 14
02150 Espoo
Vaihde 0207 347 800
www.noste.fi
Y-tunnus 105 7612-6

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Tuotteistaja Jari Parantainen
Noste Oy
Tekniikantie 14
02150 Espoo
Matkapuhelin 050 5229 529
Sähköposti etunimi piste sukunimi (ät) noste piste fi

3. Rekisterin nimi

Noste Oy:n asiakastietokanta

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Tietokanta sisältää Noste Oy:n koulutuksiin tai valmennuksiin ilmoittautuneiden tai niistä lisätietoja pyytäneiden yhteystietoja. Lisäksi tietokanta sisältää Noste Oy:n koulutusten mahdollisten osallistujaehdokkaiden yhteystietoja. Tietoja käytetään ilmoittautumisvahvistusten, osallistumisohjeiden, koulutusmateriaalien ja uutiskirjeiden lähettämiseen sähköpostitse sekä markkinointimateriaalin lähettämiseen sähköpostitse tai postitse.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Tehtävänimike
 • Yritys
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Postituslistan nimi
 • Toimitettujen kirjojen, pikaoppaiden tai ohjeiden nimet
 • Noste Oy:n koulutukset tai kurssit, joille henkilö on osallistunut
 • Osallistujan antamat palautteet tai kommentit

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältö koostuu Noste Oy:n palvelujen tilaajien, koulutuksiin tai valmennuksiin osallistuvien tai palveluista kiinnostuneiden ilmoittamista tiedoista. Lisäksi Noste Oy täydentää ja päivittää rekisterin sisältämiä kohderyhmiä ja yhteystietoja markkinointitarkoituksiinsa poiminnoilla Fonectan Kohdistamiskone B2B -tietokannoista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Noste Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

8. Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Noste Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa pilvipalveluna toimivassa asiakkuudenhallintajärjestelmässä, johon kirjaudutaan vahvan salasanan avulla ja kaksivaiheisesti. Tallennettuja tietoja pääsevät käyttämään vain Noste Oy:n työntekijät.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä tämän henkilötietoja. Lähetä kieltosi kirjallisena rekisteriasioista vastaavalle henkilöille (ks. kohta 2).